Selasa, 04 Februari 2014

*** Cara Sobeks Ngamaknaan Ngaliwet?

Ngaraketkeun Tali Silaturahim

CUNG! Saha nu apal kabiasaan unik urang Sunda? Pasti Sobeks arapal meureun kana kabiasaan ngaliwet. Yap, moal lengkep rasana pami kempelan bari teu ngayakeun ngaliwet mah. Kela ari Sobeks apal teu kagiatan kumaha nu disebat ngaliwet teh? Hehe.
Gening ngaliwet teh sanes saukur kagiatan tuang sasarengan wungkul Sob, tapi oge masakna sasarengan, udunan keur bumbuna, sarta ngolah sawatara bahan eta pikeun jadi sangu liwet nu nikmat oge dilakukeun babarengan. Matak dina hal ieu tiasa disimpulkeun yen kagiatan ngaliwet tiasa mageuhkeun rasa duduluran sarta nyiptakeun kabungah dina hate nu midamelna.
Kumaha ari unikna ngaliwet teh? Liwet biasana sok dibaturan ku daun lalab, lauk asin, sambel, sarta lianna kumaha karesep Sobeks. Ngaemam liwet na oge sanes dina piring anu biasa dipake, tapi dina luhureun daun acu anu rubak. Teras weh pada calik di sisi daun cau eta sangkan ngabentuk semu buleud. Kumaha tah upami Sobeks di handap ieu ngamaknaan kagiatan ngaliwet?
Fahrul Maulana Muhammad, murid kelas XII Animasi I SMK Pasundan 2 Cianjur ngungkabkeun yen ngaliwet teh tos janten kabiasaan anu narep di kalangan urang Sunda, Sob. Cenah, moal rame ririungan lamun henteu ngayakeun ngaliwet. “Yeuh ririungan tampa ngaliwet teh lir ibarat sayur teu diuyahan. Janten, asa kirang nikmat kitu tah pami teu ngaliwet tea mah, hehe,” pokna ka Tim Ekspresi Cianjur Ekspres, teu acan lami.
Fahrul oge nyaritakeun kumaha pangalamanna waktos ngaliwet, Sob. Bisa mageuhkeun tali silaturahim sarta nyiptakeun rasa kabungah dina hate. “Komo wae atuh mindeng ngaliwet mah, resep teh ririungan ngaemam sangu liwet eta bari dibaturan ku lalab jeung lauk asinna. Pokona mah mantep pisan,” tambihna.
Komentar kadua didugikeun ku Arif Zamzam Zulfikar, murid kelas XI IPA SMAN 2 Cianjur. Anjeunna ngutarakeun yen ngaliwet teh biasana sok babarengan sobat atanapi kulawargi. “Abdi mah ngayakeun ngaliwet teh pami aya acara sareng sobat kelas, tiasa eta waktos diajar sasarengan di bumi rerencangan atanapi di tempat kaulinan. Upami sareng kulawargi mah, resepna waktos liburan, nembe tah ngayakeun ngaliwet sing nikmat, hehe,” ucapna.
Benten halna sareng murid kelas X IPS SMAN 1 Cianjur, Ricky Ramdani nyarioskeun cenah ngaliwet teh ngagaduhan nilai budaya. Budaya nu ciga kumaha, Sob? “Enya pan ngaliwet teh ayana sok dina acara kempelan. Tah supados jalmi anu aya dina kempelan eta silih nguatkeun rasa kanyaah sarta mageuhkeun tali silaturahim mangka diayakeun tah ngaliwet eta,” paparna.
Teras Ricki oge ngungkabkeun harepanna sangkan kabiasaan ngaliwet khasna urang Sunda teh ulah nepi ka leungit. Ulah isin najan ngaemam sangu liwet bari jeung lauk nu sakadarna. “Salaku urang Sunda hayu urang ngusahakeun ngajaga kabiasaan anu positif ieu. Ulah ditingali tina eusi liwetna tapi tingali tina maknana,” pungkesna.(zedi/smkpasundan2cianjur)Tidak ada komentar:

Posting Komentar