Selasa, 04 Februari 2014

*** Nilai-Nilai Budaya Sunda, Ceuk Sobeks?

Jati Dirina Urang Sunda

KABUDAYAAN Sunda ngagaduhan ciri khas nu ngabedakeunna ti kabudayaan-kabudayaan sanes, Sob. Sacara umum masarakat Jawa Barat atanapi Tatar Sunda, dipikawanoh minangka balarea anu someah, religius, sarta spiritual pisan. Kacenderungan ieu kasampak sakumaha dina pameo silih asih (ngutamakeun sipat welas asih), silih asah (liwat atikan sarta babagi elmu), sarta silih asuh (silih ngajagi kasalametan). Sajaba ti eta Sunda oge ngagaduhan sajumlah nilai sanes sepertos kasopanan, darehdeh ka sasama, ajen ka anu langkung sepuh, sarta mikanyaah ka nu langkung alit.
Tapi gening benten kaayaanna di zaman kiwari mah Sob, teu saalit oge urang Sunda ngalakukeun hal anu matak bisa ngaleungitkeun nilai-nilai kasundaan. Nu kumaha nilai-nilai kasundaan teh? Enya nu kieu masarakat Sunda umumna dipikawanoh ngajunjung luhur tatakrama, someah, sarta ngajenan pisan sepuh. Kumaha tah Sobeks nanggapan hal ieu sarta cara pikeun urang tetep ngajagi nilai-nilai budaya Sunda?
Komentar kahiji datang ti Muhammad Abdul Muzib, murid kelas X Usaha Perjalan Wisata (UPW) SMKN 1 Pacet. Anjeunna ngungkabkeun yen nilai kasundaan kedah diterapkeun dina kahirupan sapopoe. “Urang aya di tatar Sunda, jadi urang kedah nerapkeun nilai kasundaan. Lamun henteu diterapkeun ku diri pribadi meureun nilai-nilai kasundaan teh leungit,” ucapna.
Pameget nu dalit disebat Muzib ieu nambihan salah sahiji nilai Sunda anu kedah diterapkeun nyaeta aya dina conto kagiatan sapopoe. “Salah sahiji contona urang lamun bade nganjang ka bumi rerencangan, urang kedah ngetok heula pantona sareung ngucapkeun salam tilu kali. Lamun tos tilu kali teu aya waleran, urang tong ngetok deui sabab henteu sopan,” pokna.
Komentar kadua datang ti Nuryaman, murid kelas X Madrasah Aliyah (MA) Nurul Bayan, Cikalongkulon. Anjeunna negeskeun yen nilai-nilai budaya Sunda wajib diterapkeun ku urang Sunda. “Lamun urang ngaku urang Sunda, urang kedah nerapkeun nilai kasundaan dina kahirupan ieu, sabab eta teh nyirikeun jati diri urang Sunda,” tegesna.
Rumaja anu aktif di ekstrakurikuler Pramuka ieu nambihan babaraha conto anu kedah di biasakeun. “Lamun urang ngalangkung kapayuneun batur, urang kedah nyebatkeun punten sabab lamun henteu urang teu ngahargaan ka batur anu keur aya di dinya,” jelasna.
Benteun halna sareng Safitri Nurhalimah, anjeunna nerangkeun yen budaya Sunda nempatan hal nu penting pisan dina kahirupan. “Sumanget sarta ruh kasundaan kedah ditanemkeun sarta disebarluaskeun ka balarea margi nilai-nilai ngandung kasundaan anu positip,” paparna.

Safitri nu ayeuna kelas X Administrasi Perkantoran 2 SMKN 1 Cipanas ieu nambihan naon wae nilai-nilai Sunda anu kedah ku urang terapkeun. “Salah sahiji anu kedah diterapkeun nyaeta tina cara nyarios. Upami nyarios ka nu lewih sepuh nyaurana kedah ngangge panggero akang upami ka pameget, sareung teteh upami ka istri,” pungkesna.(hadad/smaalazharycianjur)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar